Referencie – zemné a výkopové práce

Rok Lokalita Typ objektu Popis činnosti
2013 Beňuš
(okres Brezno)
Rezidenčný objekt Výkopové práce minibagrom – rekonštrukcia protipovodňového kanálu
2013 Beňuš
(okres Brezno)
Rezidenčný objekt Preprava stavebného odpadu, snehu a palivového dreva na minidumpri
2012 Partizánske Komerčný objekt OC Kaufland Komplexná dodávka terénnych úprav okolia nákupného centra, úprava terénu – rozprestretie a kultivácia 300 ton ornice, úprava pôdy rotavátorom – príprava pre výsadbu a výsev
2012 Polomka
(okres Brezno)
Rezidenčný objekt Výkopové práce minibagrom – príprava pre založenie ovocného sadu
2012 Braväcovo
(okres Brezno)
Rezidenčný objekt Vyčistenie odvodňovacieho kanála
2012 Brezno Rezidenčný objekt Výkopové práce pri realizácií chodníkov z lámaného kameňa
2012 Braväcovo
(okres Brezno)
Rezidenčný objekt Výkopové práce pri realizácií príjazdovej cesty a chodníkov zo zámkovej dlažby
2012 Limbach
(okres Pezinok)
Rezidenčný objekt Terénne úpravy minibagrom, vyrovnanie záhrady, výkopy pre terasu, rozvoz ornice minidumprom
(40m3)
2012 Prešov Rezidenčný objekt Terénne úpravy pred založením trávnika a realizáciou oporného múru z gabionových košov
2012 Gašparovo
(okres Brezno)
Rezidenčný objekt Výkopové práce pre realizáciu oporného múru z lámaného kameňa a terasy
2012 Gašparovo
(okres Brezno)
Rezidenčný objekt Vyčistenie odvodňovacieho kanála a prehĺbenie koryta potoka minibagrom
2012 Rimavská Sobota Rezidenčný objekt Výkopové práce minibagrom, terénne úpravy, rozvoz ornice dumprom
(80 m3), vykopanie jazierka a formovanie terénu
2012 Pohronská Polhora
(okres Brezno)
Rezidenčný objekt Terénne úpravy- vytvorenie terás, výkopové práce pre založenie oporných múrov z andezitu, jemná úprava terénu pre založenie trávnika
2012 Banská Bystrica Rezidenčný objekt Rekonštrukcia trávnika – odstránenie pôvodného trávnika frézou
(rotavátorom), jemná úprava terénu pre pokládku trávového koberca
2012 Čierny  Balog
(okres Brezno)
Rezidenčný objekt Výkopové práce pre vybudovanie plochy pre altánok, presun 26 ton horniny
2012 Hamuliakovo
(okres Senec)
Rezidenčný objekt Výkopové práce pre realizáciu parkoviska a chodníkov okolo rodinného domu, terénne práce, demolácia betónového oplotenia, rekonštrukcia bazéna, výkopové práce pre realizáciu závlahového systému, jemná úprava pôdy pre založenie trávnika trávovým kobercom,
2012 Krpáčovo
(okres Brezno)
Komerčný objekt – Horský hotel Polianka Úprava pôdy aktívnym rotavátorom
(malotraktorom) pre vybudovanie hracej plochy, úprava pôdy rotavátorom a jemné úprava pody pre pokládku trávového koberca pri bazéne a záhradnej terase
2012 Beňuš
(okres Brezno)
Komerčný objekt Vybudovanie škôlky okrasných drevín – terénne úpravy a kultivácia pôdy malotraktorom  pre výsadbu
(2500 m2)
2012 Bratislava Rezidenčný objekt Rekonštrukcia trávnika – odstránenie pôvodnej mačiny, preoranie pôdy, preosiatia, vyrovnanie terénu pre pokládku trávového koberca
2012 Červený hrádok
(okres Zlaté moravce)
Rezidenčný objekt Preoranie úžitkovej záhrady  malotraktorom
(900 m2), vyrovnanie terénu, kultivácia a jemná úprave pre založenie trávnika trávovým kobercom
2012 Pezinok
(UNIVOLT-REMAT s.r.o.)
Komerčný objekt Preoranie pôdy kultivátorom za malotraktorom do hĺbky 30 cm, jemné spracovanie pôdy pre výsev trávnika
(400 m2)
2011 Brezno Komerčný objekt – OC Kaufland Plošná úprava terénu 6 000 m2, presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy, obrobenie pôdy kultivátorom 4 500 m2, obrobenie pôdy hrabaním 11 000 m2,
2011 Brezno Rezidenčný objekt Výkopové práce pre vybudovanie parkoviska a chodníkov zo zámkovej dlažby
2011 Závadka nad Hronom
(okres Brezno)
Rezidenčný objekt Demolačné práce a výkopové práce pre vybudovanie nového betónového oplotenia
2011 Filipovo
(okres Brezno)
Rezidenčný objekt Výkopové práce pre vybudovanie príjazdovej cesty a parkoviska, terénne úpravy záhrady – vybudovanie terás
2011 Čierny Balog
(okres Brezno)
Rezidenčný objekt Výkopové práce pre príjazdovú cestu
2011 Gašparovo
(okres Brezno)
Rezidenčný objekt Výkopové práce pre vybudovanie parkoviska
2011 Gašparovo
(okres Brezno)
Rezidenčný objekt Výkopové práce – čistička odpadových vôd
2011 Benuš
(okres Brezno)
Rezidenčný objekt Výkopové práce – studňa, terénne úpravy