Kontakty

Trans-plant, s.r.o.

  • +421 (0)948 514 026
  • info@trans-plant.sk
  • Gašparovo 152
    976 64 Beňuš
    Slovenská republika

IČO: 44622881, IČ DPH: SK2022778956

Bankové spojenie: Tatra banka a.s.

Číslo účtu: 2624054962/1100

Spoločnosť Trans-plant, s.r.o. je zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Banskej Bystrici, oddiel: Sro, vl.č. 16162/S.